Кое къде се намира?!

Преди да продължим трябва да се запознаем със структурата на директорийте на Drupal - инсталацията:

drupal_directories

В дясно се виждат всички файлове на основната директория, а в ляво съм отворил папката core, където се намират всички папки и фйлове на ядрото на Drupal. Виждаме, че и в основната директория и в папката core има папки themes и modules. Това служи за логическо разделение между темите и модулите. Всички модули и теми, които идват с инсталацията на Drupal се намират в папка core. Темите, които ще създаваме и инсталираме като потребители на Drupal се разполагат в папка themes, а модулите с които ще разширим системата се разполагат в папка modules на основната директория.

В момента ни интересува основно папка themes, където ще създадем папка на нашата бъдеща тема, но трябва да обърнем внимание и на папка sites/default.

sites-default-folder

Там се съдържат важни файлове за функционирането на системата. Засега няма да им обърнем внимание, но в бъдеще ще имаме малко работа в нея.