Проект за WordPress тема

Проект за WordPress тема.

Да се прави HTML-темплейт или CMS-тема е същото като да тръгнеш на някъде без ясна цел къде искаш да стигнеш. Затова прилагам изображение - проект как бихме искали да изглежда нашата бъдеща тема. Моля за снизхождение по отношение на проекта, аз не съм дизайнер. Като начало ще разгледаме темата и ще я разделим на логически секции, които ще намерят своето място като различни html-компоненти.

1. В най-горната част имаме заглавна лента с лого в ляво и меню в дясно.

2. Следва главното изображение

3. Три-колонна секция с услуги

4. Изображение с ефект Paralax.

5. Послание

6. Футър с 4 логически реда:

  6.1. - Лого

  6.2. - Три-колонен ред с полета за джаджи (widgets)

  6.3. - Линове към социални мрежи

  6.4. - Ред за авторски права.

Между  точки 4 и 5 ще разположим и място за джаджи в основното тяло на главната страница за бъдещи нужди на потребителите на темата.