HTML

HTML темплейт

Превръщане на графичен дизайн в HTML темплейт е едно от нещата, на които можете да разчитате ако ми се доверите. Услугата е насочена към графици и дизайнери, които имат представа от това как се прави дизайн за уеб и могат да подадат коректен графичен файл, предварително изработен във Photoshop или GIMP с разделени и озаглавени по слоеве графични елементи. След осъждане на поведението ще получите код, съдържащ HTML, CSS, Javascript, съгласно поведението, което се изисква от темплейта.

Кодът задължително ще е адаптиран за широка гама от екрани, базиран на Bootstrap или не в зависимост от Вашите предпочитания.